แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์อุดรธานี เส้นทางที่ 1
   
17 ม.ค. 57 วัดป่าบ้านค้อ – วัดป่าภูก้อน – ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน – UD TOWN
07.00 น. คณะของท่านเดินทางถึงอุดรธานี บริการอาหารเช้า เข้าสู่ที่พักโรงแรม จากนั้น ออกเดินทางไปกราบสักการะพระเจดีย์วัดป่าบ้านค้อ ชมพิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อทูล แล้ว เดินทางตรงสู่แดนสวรรค์นิรมิต วัดป่าภูก้อน กราบสักการะพระพุทธไสยาสน์โลกนารถศาสดามหามุนี จากนั้นนำคณะขึ้นไปชมพร้อมกราบสักการะพระปฐมรัตน บูรพาจารย์มหาเจดีย์
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่วัดป่าภูก้อน แล้วเดินทางกลับเช้าสู่เมืองอุดรธานี และ นำชมศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน กราบขอพรจากศาลเจ้าปู่ – ย่า และเข้าสู่ที่พัก
18.00 น. นำคณะออกไปช๊อปปิ้งที่ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ พร้อมบริการอาหารเย็น
20.30 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
18 ม.ค. 57 ชมกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ – กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองอุดรธานี
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นชมและร่วมกิจกรรมหลากหลายในอุดรธานี ชมขบวน ฟ้อนรำบวงสรวงยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมบันทึกลงในกินเนสบุ๊ค
09.00 น ชมการแสดงพาเหรดเครื่องบินเล็ก 121 ลำ เหนือน่านฟ้าเมืองอุดรธานี
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร แล้วนำชม - กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองอุดรธานี ชม ศาลหลักเมือง ถ่ายรูปคู่กับท้าวเวสสุวรรณ กราบหลวงพ่อนาควัดมัชฌิมาวาส ชมพระตำหนัก หนองประจักษ์ กราบขอพรศาลเทพารักษ์ ขออะไรท่านจะได้สิ่งนั้น (1 อย่าง) จากนั้นชมและ กราบพระธรรมเจดีย์ที่วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลว
17.30 น. อาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำคณะเข้าชมงานภาคกลางคืนเฉลิมฉลองอุดรธานี ครบ 121 ปี ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงพลุคลาสสิคแฟนตาซีหลายรูปแบบ หลากสีสัน จำนวน มากมายอสงไข ( นับไม่ถ้วน )
   
19 ม.ค. 57 อุดรธานี – หนองคาย – เวียงจันทน์
17.30 น. อาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำคณะเข้าชมงานภาคกลางคืนเฉลิมฉลองอุดรธานี ครบ 121 ปี ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงพลุคลาสสิคแฟนตาซีหลายรูปแบบ หลากสีสัน จำนวน มากมายอสงไข ( นับไม่ถ้วน )
  หลังอาหารเช้า นำคณะออกเดินทางผ่านหนองคาย เข้าสู่นครเวียงจันทน์ ชมวัดศรีเมือง กราบพระธาตุหลวง – ประตูชัย ( บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ) ช้อปปิ้งตลาดเช้าและที่ ดิวตี้ฟรี กลับอุดรธานี และเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไป
 
 
   
  เอกสารหลักฐานทำบัตรผ่านแดน คือ สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง ท่านละ 1 แผ่น
   
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901