แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์อุดรธานี เส้นทางที่ 2 (4 วัน 3 คืน)
   
17 ม.ค. 57 วัดป่าบ้านค้อ – วัดป่าภูก้อน – ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน – UD TOWN
07.00 น. คณะของท่านเดินทางถึงอุดรธานี บริการอาหารเช้า แล้วเดินทางไปกราบสักการะพระเจดีย์ วัดป่าบ้านค้อ ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูล เดินทางสู่แดนสวรรค์นิรมิตวัดป่าภูก้อน กราบสักการะ พระพุทธไสยาสน์โลกนารถศาสดามหามุนี และกราบพระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่วัดป่าภูก้อน แล้วเดินทางกลับเช้าสู่เมืองอุดรธานี และนำชมศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน กราบขอพรจากศาลเจ้าปู่ – ย่า และเข้าสู่ที่พั
18.00 น. นำคณะออกไปช๊อปปิ้งที่ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ พร้อมบริการอาหารเย็น
20.30 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
18 ม.ค. 57 ทำบุญตักบาตรวัดป่าบ้านตาด - ชมกิจกรรม - กราบสิ่งศักดิ์สิทธ์ในอุดรธานี
06.00 น. ออกเดินทางสู่วัดป่าบ้านตาด นำคณะร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จากนั้นบริการ อาหารเช้า หลังอาหารนำชมและร่วมกิจกรรมหลากหลายในอุดรธานี ชมขบวนฟ้อนรำบวงสรวง ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก บันทึกลงในกินเนสบุ๊ค
09.00 น. ชมการแสดงพาเหรดเครื่องบินเล็ก 121 ลำ เหนือน่านฟ้าเมืองอุดรธานี
12.00 น. อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร แล้วนำชม – กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองอุดรธานี ศาลหลักเมือง กราบหลวงพ่อนาควัดมัชฌิมาวาส ชมพระตำหนักหนองประจักษ์ กราบขอพรศาลเทพารักษ์ ชมและกราบพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ที่วัดโพธิสมภรณ์
17.30 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำคณะเข้าชมงานภาคกลางคืน เฉลิมฉลองอุดรธานี ครบ 121 ปี ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงพลุคลาสสิคแฟนตาซี หลายรูปแบบ หลากสีสัน จำนวน มากมายอสงไข ( นับไม่ถ้วน )
   
19 ม.ค. 57 อุดรธานี - หนองคาย - เวียงจันทน์
เช้า หลังอาหารเช้า นำคณะออกเดินทางผ่านหนองคาย เข้าสู่นครเวียงจันทน์ ชมวัดศรีเมือง กราบพระธาตุหลวง–ประตูชัย บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นช้อปปิ้ง ตลาดเช้าและที่ดิวตี้ฟรี แล้วเดินทางกลับอุดรธานี
17.00 น. ถึงอุดรธานี เข้าสู่ที่พักโรงแรม พักผ่อน
18.00 น. บริการอาหารเย็น จากนั้นนำท่านร่วมชมกิจกรรมเฉลิมฉลองเมืองอุดรธานี 121 ปี และชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ชุดพิเศษ
22.00 น. กลับสู่ที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
20 ม.ค. 57 ชมทะเลบัวแดง - ซื้อสินค้าพื้นเมือง เดินทางกลับ
06.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บ้านเดียม อ.กุมภวาปี
08.00 น. ถึงบ้านเดียม นำชมทะเลบัวแดง สวยงามตระการตา แล้วเดินทางสู่กุมภวาปี
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่โรงแรมเคพีแกรนด์ ( KP Grand ) อำเภอกุมภวาปี
13.00 น. เดินทางไปกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ 12 ราศี บ้านนาดีโคกกลาง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ชม การสาธิตการทอผ้าไหมมัดหมี่ พร้อมเลือกซื้อผ้าพื้นเมืองสวยงาม คุณภาพดี ราคาถูก จากนั้นเดินทางกลับภูมิลำเนาของท่าน โดยสวัสดิภาพ
 
 
   
   
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901