แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์เกาะสมุย (5 วัน 4 คืน)
   
วันที่หนึ่ง ....................- เพชรบุรี - ชะอำ
08.00 น. รถปรับอากาศรับคณะที่.............เดินทางสู่ภาคใต้ ถึงสระบุรีบริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (1) แล้วเดินทางต่อ
16.00 น. ถึงชายหาดชะอำ ลงเล่นน้ำทะเลพักผ่อนอิริยบทและบริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2) จากนั้นมุ่งหน้าสู่สุราษฎร์ธานี
   
วันที่สอง ดอนสัก - ลงเรือเฟอรี่ - เกาะสมุย
05.00 น. ถึงสุราษฎร์ธานีทำธุระส่วนตัว เดินทางสู่ท่าเรืออำเภอดอนสักบริการอาหารเช้า(3)
08.00 น. นำคณะลงเรือเฟอรี่ตรงสู่เกาะสมุย (ใช้เวลา 1.30 ชม.)
09.30 น. ถึงเกาะสมุย นั่งรถเล็กเข้าสู่ที่พักโรงแรมทำธุระส่วนตัว บริการอาหารกลางวัน (4 )
บ่าย นำคณะชมเมืองรอบเกาะสมุย ชมวัดพระใหญ่ที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะสมุย แวะจุดชมวิวซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นเวิ้งทะเลโดยเฉพาะหาดเฉวงที่มีชื่อเสียงของเกาะสมุย จุดนี้สามารถเห็นหาดในมุมกว้าง ณ จุดชมวิวท่านจะได้ถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นชมหินตา-หินยาย สัญลักษณ์ของเกาะสมุยที่เกิดเองตามธรรมชาติ แวะชิมและซื้อกาละแมขนมขึ้นชื่อที่สุด โดยเฉพาะที่หินตาหินยายอร่อยขึ้นชื่อมากที่สุดเพื่อเป็นของฝากจากนั้นนำคณะสักการะหลวงพ่อแดงที่วัดคุณาราม (เมื่อท่านมรณภาพลง ปรากฏว่าร่างของท่านไม่เน่าเปื่อยเหมือนกับผู้คนทั่วไป และอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิ ซึ่งเป็นไปตามคำปรารถนาของท่านทางญาติและลูกศิษย์ที่เลื่อมใสตัวท่านจึงเก็บท่านในโลงแก้ว ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเกาะสมุยทุกคน) จากนั้นนำคณะชมน้ำตกหน้าเมือง 1 และไปชมตลาดหน้าทอน ให้ท่านได้ซื้อของที่ระลึกประมาณ 30 นาที
17.00 น. นำคณะเข้าสู่ที่พัก ลงเล่นน้ำทะเลชายหาดส่วนตัวหน้าโรงแรมที่พัก
19.00 น. อาหารเย็นที่โรงแรม (5) และขอเชิญพักผ่อนหรือท่องราตรีเกาะสมุยตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม เกาะสมุย - ดอนสัก - สุราษฎร์ธานี - เขื่อนรัชชประภา
เช้าตรู่ สูดอากาศบริสุทธิ์ ขอเชิญลงเล่นน้ำ เดินเล่นริมชายหาดตามอัธยาศัย
08.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม(6) อำลาเกาะสมุยลงเรือเฟอรี่กลับสู่ท่าเรือดอนสักเข้าสู่สุราษฎร์บริการอาหารกลางวัน (7)
บ่าย เดินทางสู่เขื่อนรัชชประภา ระยะทาง 70 กม. ถึงบริเวณหน้าเขื่อนเขาสก นำคณะลงเรือเพื่อชมความงดงามของธรรมชาติเชิญทุกท่านดื่มด่ำกับความสุข ภาพที่งดงามของทิวทัศน์ภูเขารูปทรงแปลกตาตัดกับผืนน้ำสีเขียวใสบรรยากาศยามบ่ายแสน ประทับใจในความงดงามที่อยู่ตรงหน้า ทำงานมาก็หายเหนื่อยแล้วคราวนี้ จากนั้นนำคณะเข้าสู่ ที่พัก ณ เขื่อนเขาสก
19.00 น. อาหารเย็นที่ห้องอาหาร ( 8 ) หลังอาหารขอเชิญทุกท่าน หาความสุขตามอัธยาศัย
   
วันที่สี่ เขื่อนรัชชประภา - สุราษฎร์ธานี - ชุมพร - ประจวบคีรีขันธ์
07.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม(9) อำลาหลวงพระบาง เดินทางกลับเส้นทางเดิม ถึงวังเวียงบริการอาหารกลางวัน(10) แล้วเดินทางตรงสู่นคร เวียงจันทน์- ท่านาแล้ง ด่านลาว ช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรี
09.00 น. อำลาเขื่อนเขาสก เข้าสู่สุราษฎร์ธานี ถึงอำเภอไชยาแวะ ซื้อไข่เค็มไชยา และเข้าชมวัดสวนโมกขพลาราม กราบหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ บริการอาหารกลางวัน (10)
16.30 น. ถึงประจวบฯ ขึ้นวัดเขาช่องกระจก ชมทิวทัศน์ตัวเมืองและอ่าวประจวบที่ สวยงาม
18.00 น. อาหารเย็นที่ภัตตาคารริมอ่าวประจวบ(11)จากนั้นนำคณะออก เดินทางกลับบ้านเรา
   
วันที่ห้า เวลาประมาณ 07.00 น.กลับถึง.......................................โดยสวัสดิภาพ
 
 
   
 
 
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901