แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์หนองคาย - เวียงจันทน์ (2 วัน 1 คืน)
   
วันที่หนึ่ง หนองคาย - นครเวียงจันทน์
08.00 น. รับคณะผู้เดินทางที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว จ.หนองคาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย - ลาว จากนั้นเดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทน์ นำคณะเข้ากราบเจ้าแม่ศรีเมืองที่วัดศรีเมือง
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ( 1 )
13.00 น. นำคณะเข้าชมพระธาตุหลวง อนุสาวรีย์ประตูชัย แล้วนำคณะไปยังตลาดจีนเพื่อซื้อสินค้าราคาถูกกลับมาเป็นของฝาก กับคนทางบ้าน แล้วเข้าสู่ที่พักโรงแรม เช็คอิน
18.30 น. อาหารเย็นที่ภัตตาคาร (2) หลังอาหารขอเชิญสัมผัสบรรยากาศยามราตรีของเมืองเวียงจันทน์ตามอัธยาศัย ค่ำคืนนี้หลับสบายที่เวียงจันทน์
   
วันที่สอง ตลาดจีน - ตลาดเช้า - ดิวตี้ฟรี - ท่าเสด็จ - เดินทางกลับ
07.00 น. นำคณะเข้าชมตลาดเช้า เชิญเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง หลากหลายราคาถูก
12.00 น. อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (4) จากนั้นอำลานครเวียงจันทน์ เดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของฝั่งลาว ขอเชิญช๊อปปิ๊งที่ดิวตี้ฟรี ของดื่มของกินมากมาย
15.00 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งลาวและไทย จากนั้นนำคณะไปช็อปปิ้งที่ตลาดท่าเสด็จ บริการอาหารเย็นที่หนองคาย (5) หลังอาหารส่งคณะเดินทางกลับ
 
   
   
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901