แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์มาเลเซีย - สิงคโปร์ (4 วัน 3 คืน)
   
เที่ยวมาเลเซีย - สิงคโปร์ มี 3 เส้นทางให้เลือก ดังนี้
 
เส้นทางที่ 1 มาเลเซีย - สิงคโปร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ ตึกแฝด เซ็นโตซ่า ช้อปปิ้ง
  วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์
  วันที่สอง เก็นติ้งไฮแลนด์–กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตรนัส–ยะโฮร์บารูห
  วันที่สาม ยะโฮบาร์รูห์– สิงคโปร์ - ซิตี้ทัวร์ - เกาะเซ็นโตซ่า - ยะโฮบารูห์
  วันที่สี่ ยะโฮบาร์รูห์ - มะละกา - เมืองใหม่ปุตราจาย่า - กรุงเทพฯ
   
เส้นทางที่ 2 นำเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ มะละกา เก็นติ้งไฮแลนด์
วันที่หนึ่ง กรุงเทพ ฯ – กัวลาลัมเปอร์ - เที่ยวตลาดกลางคืน ย่านไชน่าทาวน์
วันที่สอง มัสยิดอาเหม็ด - พระราชวังอิสตันน่า - ปุตราจาย่า - เมืองมะละกา - JONKDR STREE
  วันที่สาม เมืองมะละกา - ย่านดัทซ์สแควร์ - วัด CHENG HOON TENG - เก็นติ้งไฮแลนด์
  วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์ - วัดถ้ำบาตู - ตึกแฝดปิโตรนัส - ห้างซูเรีย - กรุงเทพฯ
 
เส้นทางที่ 3 นำท่านเที่ยวสิงคโปร์ ย่านวอเตอร์ลู UNIVERSAL STUDIO ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ต
  วันที่หนึ่ง สุวรรณภูมิ - สิงคโปร์ - ชมเมือง ซิตี้ทัวร์ - ไชน่าทาวน์ - เจ้าแม่กวนอิม
  วันที่สอง UNIVERSAL STUDIO SINGAPOR
  วันที่สาม มารีน่า เบย์ แซนด์ - ช้อปปิ้งถนนออชาร์ด - กรุงเทพฯ
 
 
   
  เอกสารหลักฐานทำบัตรผ่านแดน คือ
  พาสปอร์ตที่มีอายุใช้งานถึง 6 เดือน นับถึงวันกลับเข้าไทย
 
 
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901