แพ็คเก็จทัวร์

เที่ยวกระบี่ - เกาะพีพี - สระมรกต - น้ำตกร้อน ( 3 วัน 2 คืน ) เส้นทางที่ 2 ( สระมรกต )
   
วันที่หนึ่ง อุดรธานี – กรุงเทพฯ – กระบี่
  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 352 ออกจากอุดรธานีเวลา 09.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 10.20 น. ต่อด้วย กรุงเทพฯ – กระบี่ เที่ยวบินที่ PG 267 ออกจากสุวรรณภูมิ เวลา 14.15 น. ถึง สนามบินกระบี่ เวลา 15.40 น. นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (1)
   
วันที่สอง ทัวร์เกาะพีพี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( 2 ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
09.00 น. เรือออกจากท่าเรือหาดนพรัตน์ธารามุ่งสู่เกาะพีพี
10.00 น. ถึงอ่าวมาหยา ทะเลสีเขียวมรกตอันโอบล้อมด้วยภูเขา ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหรือเล่นน้ำทะเล
11.00 น. ชมถ้ำไวกิ่ง ( ถ้ำพญานาค จากด้านนอก )
11.20 น. ดำน้ำชมฝูงปลาหลากหลายสายพันธ์ ปะการังอันงดงาม ที่บริเวณ อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเล๊ะ
12.30 น. บริการอาหารกลางวันริมทะเลที่เกาะพีพีดอน (3) จากนั้นเดินเล่นชายหาดหรือพักผ่อน
14.30 น. เดินทางสู่เกาะไม้ไผ่ ดงปะการังแสนไร่ รีแลกซ์พักผ่อน เล่นน้ำอย่างสนุกสนาน
16.30 น. เรือถึงหาดนพรัตน์ธารา พร้อมความสนุกสนานและความทรงจำ
17.00 น. เข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นบริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ( 4 )
 
วันที่สาม สระมรกต – น้ำตกร้อน
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม ( 5 ) หลังอาหารเดินทางสู่น้ำตกร้อน สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำ ใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับสปาแห่งธรรมชาติ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ( 6 ) จากนั้นนำท่านเดินสู่เขตรักษาพันธ์สัตย์ป่า เขาปะ – บางคราม นำท่านเดิน เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียว ของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ สระมรกต สระน้ำสวยใสกลาง ป่าใหญ่ ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงทำให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการเล่นน้ำ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่สนามบินกระบี่
15.00 น. ถึงสนามบินกระบี่ นำคณะเช็คอิน
16.30 น. โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 268 กลับถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.55 น. ต่อเครื่อง เที่ยวบินที่ PG 355 เวลา 18.45 น. กลับถึงอุดรธานี เวลา 19.50 น. โดยสวัสดิภาพ
 
 
   
 
 
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901