แพ็คเก็จทัวร์

เที่ยวกระบี่ – เกาะพีพี – เกาะไก่ – ทะเลแหวก ( 3 วัน 2 คืน ) เส้นทางที่ 1 ( 4 เกาะ )
   
วันที่หนึ่ง อุดรธานี – กรุงเทพฯ – กระบี่
  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 352 ออกจากอุดรธานีเวลา 09.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 10.20 น. ต่อด้วย กรุงเทพฯ – กระบี่ เที่ยวบินที่ PG 267 ออกจากสุวรรณภูมิ เวลา 14.15 น. ถึง สนามบินกระบี่ เวลา 15.40 น. นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (1)
   
วันที่สอง ทัวร์เกาะพีพี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( 2 ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
09.00 น. เรือออกจากท่าเรือหาดนพรัตน์ธารามุ่งสู่เกาะพีพี
10.00 น. ถึงอ่าวมาหยา ทะเลสีเขียวมรกตอันโอบล้อมด้วยภูเขา ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหรือเล่นน้ำทะเล
11.00 น. ชมถ้ำไวกิ่ง ( ถ้ำพญานาค จากด้านนอก )
11.20 น. ดำน้ำชมฝูงปลาหลากหลายสายพันธ์ ปะการังอันงดงาม ที่บริเวณ อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเล๊ะ
12.30 น. บริการอาหารกลางวันริมทะเลที่เกาะพีพีดอน (3) จากนั้นเดินเล่นชายหาดหรือพักผ่อน
14.30 น. เดินทางสู่เกาะไม้ไผ่ ดงปะการังแสนไร่ รีแลกซ์พักผ่อน เล่นน้ำอย่างสนุกสนาน
16.30 น. เรือถึงหาดนพรัตน์ธารา พร้อมความสนุกสนานและความทรงจำ
17.00 น. เข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นบริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ( 4 )
 
วันที่สาม หมู่บ้านเก่าศรีรายาแหลมตะโหนด
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม ( 5 ) หลังอาหารเดินทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
09.00 น. เรือออกจากท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
09.15 น. ชมทัศนียภาพที่สวยงามของสันทรายที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างเกาะทับและเกาะไก่ ( ทะเลแหวก) เล่นน้ำ ดูปะการังท่ามกลางฝูงปลามากมายหลายชนิดที่เกาะไก่ และเกาะปอดะ
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแสนอร่อย บรรยากาศริมทะเล ( 6 )
13.00 น. เดินทางชมหาดพระนางและสักการบูชาโต๊ะนาง ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้านพร้อมชมหินงอก หินย้อย ที่ถ้ำพระนาง พักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณหาดไร่เลย์ และหาดพระนาง
14.00 น. เดินทางออกจากไร่เลย์สู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา และนำคณะเดินทางสู่สนามบินกระบี่
15.30 ถึงสนามบินกระบี่ นำคณะเช็คอิน
16.30 น. โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 268 กลับถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.55 น. ต่อเครื่อง เที่ยวบินที่ PG 355 เวลา 18.45 น. กลับถึงอุดรธานี เวลา 19.50 น. โดยสวัสดิภาพ
 
 
   
 
 
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901