แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์กระบี่ - ตรัง(6 วัน 5 คืน)
   
วันที่หนึ่ง .................- เดินทางตรงสู่ จ.ตรัง
เช้า รับคณะที่ ...........................เจ้าหน้าที่แสงทองทัวร์เชิญขึ้นรถ ออกเดินทางตรงสู่ภาคใต้
เที่ยง ถึงโคราช บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (1) หลังอาหารนำคณะเดินทางตรงสู่ชะอำ
เย็น ถึงชะอำขอเชิญเล่นน้ำทะเล พักผ่อนอิริยาบถ บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคารในชะอำ ( 2 ) จากนั้นออกเดินทางจากชะอำ ขอเชิญพักผ่อนบนรถ
   
วันที่สอง ตรัง - เกาะเชื่อก - ถ้ำมรกต – เกาะมุก - เกาะกระดาน ดำน้ำดูประการัง
เช้า ถึง จ.ตรัง เข้าสู่ที่พักโรงแรม บริการอาหารเช้าที่โรงแรม ( 3 ) แล้วเดินทางต่อไปยังท่าเรือปากเม็ง ถึงท่าเรือปากเม็งลงเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ท่องทะเลตรัง นำคณะว่ายน้ำลอดถ้ำมรกตเข้าไปข้างใน จากนั้นเดินทางสู่เกาะกระดาน
เที่ยง อาหารกลางวันแบบบุพเฟ่บน เกาะ ( 4 )
เย็น ดำน้ำดูปะการังที่เกาะ กระดาน และว่ายน้ำเล่นชายหาดและดำน้ำดูปะการังอ่อนและปะการังแข็ง เดินทางกลับบริการอาหาร เย็นที่โรงแรม(5) หลังอาหารเย็น เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม ตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - สระมรกต –เขื่อนรัชชประภา
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม ( 6 ) จากนั้นออกเดินทางจากเมืองตรังสู่ตำบลเขากอบ จากนั้นลงเรือท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ นั่งเรือลอดถ้ำที่มีความยาว 300 เมตร ชมความสวยงามของถ้ำ และนั่งเรือลอดใต้ภูเขา ที่ เรียกว่า "ท้องมังกร" แล้วอำลาเขากอบ ออกเดินทางตรงสู่สระมรกต เดินทางถึงสระมรกต ขอเชิญทุกท่านลงอาบน้ำแร่ในสระมรกต ซึ่งใสสะอาดชนิดที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน นำคณะเดินทางสู่จังหวัดกระบี่
เที่ยง ถึงกระบี่ บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ( 7 ) แล้วนำคณะเดินทางตรงสู่เขื่อนรัชชประภา
เย็น ถึงที่พักเขื่อนรัชชประภา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดของอุทยานแห่งชาติเขาสก บริการอาหารเย็น (8) หลังอาหารในค่ำคืนนี้ขอเชิญทุกท่านจัดกิจกรรมหาความสุขตามอัธยาศัย
   
วันที่สี่ เขาสก – สุราษฏร์ – ชุมพร – ประจวบ
เช้า ทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้ว ขอเชิญชมความงดงามของทิวทัศน์ที่อยู่รอบ ๆ ตัวก่อนอำลา เช็คเอ๊าท์ นำคณะไปรับประทานอาหาร เช้าที่ห้องอาหารของเขื่อน( 9 ) ขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงเรือเพื่อชมความสวยงามหน้า เขื่อน เกาะแก่ง หินผา สูงชัน โค้ง เว้า ตัดกับน้ำสีเขียวคราม มองดูแล้วสวยทุกซอกทุก มุม จากนั้นอำลาเขื่อนเขาสก เดินทางตรงสู่สุราษฎร์ธานี
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ ร้านวังกุ้ง ( 10 ) พร้อมซื้อของฝาก แล้วนำคณะเข้ากราบหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ที่วัดสวนโมขพลาราม อำเภอไชยา จากนั้นเดินทางไปยังประจวบ
เย็น ถึงประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่ที่พักโรงแรมหาดทอง บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ( 11 )
   
วันที่ห้า ประจวบ – วัดห้วยมงคล – มฤคทายวัน และกลับบ้านเรา
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม (12) จากนั้นนำคณะเข้ากราบนมัสการหลวงปู่ทวด ที่วัดห้วยมงคลแล้วเดินทางต่อ ถึงชะอำทางเข้าพระราชนิเวศน์มฤคทายวันที่ประทับฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเรือนไทยทรงปั้นหยาสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังสวยงามมาก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (13) แล้วเดินทางต่อ ถึงเพชรบุรี นำคณะขึ้นชมพระนครคีรี หรือเขาวังจากนั้นนำคณะเลือกซื้อของ ฝาก เช่นขนมหวาน น้ำตาลก้อน และอื่นๆ กลับมาฝากคนทางบ้านจากนั้นนำคณะเดินทางกลับ
เย็น บริการอาหารเย็นในเส้นทาง (14) ค่ำคืนนี้หลับพักผ่อนบนรถ
   
วันที่หก เวลาประมาณ 08.00 น. กลับถึง........................... โดยสวัสดิภาพ
 
 
   
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901