แพ็คเก็จทัวร์

แพคเก็จทัวร์กาญจนบุรี - ชะอำ (4 วัน 3 คืน)
   
วันที่หนึ่ง............................... ตรงสู่กาญจนบุรี
19.00 น. รถปรับอากาศ 2 ชั้น รับคณะผู้เดินทางที่ ........................จากนั้นนำคณะ ออก เดินทางตรงสู่จังหวัดกาญจนบุรี เชิญทุกท่านสนุกสนานบนรถ
   
วันที่สอง กาญจนบุรี – ศึกษาดูงาน - นั่งรถไฟสายมรณะ – ชมศูนย์ OTOP ห้าดาว
06.00 น. ถึง จ.กาญจนบุรี บริการอาหารเช้าที่ภัตตาคาร(1)
08.00 น. นำคณะเข้าศึกษาดูงานที่อบต.หนองขาว เกี่ยวกับการทำผ้าขาวม้าร้อยสีและเจียระไนพลอย ฟังบรรยายสรุป ชมกิจกรรม แล้วเดินทางสู่ตัวเมืองกาญจน์
10.00 น. เดินทางสู่เมืองกาญจนบุรี ชมพิพิธภัณฑ์สงครามและชมสุสานทหารสัมพันธมิตร
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (2)
13.00 น. ชมศูนย์สินค้า OTOP ห้าดาวบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว พร้อมชมอนุสรณ์สถานสะพานข้าม แม่น้ำแคว
16.00 น. นำคณะเข้าสู่ที่พักรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. นำคณะลงแพ บริการอาหารเย็น (3) หลังอาหารขอเชิญร้องรำทำเพลงสนุกสนานต่อกับคารา โอเกะชุดใหญ่พร้อมดีเจคอยเปิดเพลงให้อย่างรู้ ใจ จากนั้นนำคณะขึ้นจากแพ พักผ่อนที่รีสอร์ท
   
วันที่สาม เพชรบุรี – พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน – ชะอำ
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า(4) แล้วนำคณะเดินทางตรงสู่เมืองเพชรบุรี ชะอำ
10.30 น. ถึงชะอำ นำคณะเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์หุบกะพง ฟังบรรายาย ชมกิจกรรม
12.00 น อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(5) จากนั้นไปชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ที่ประทับฤดูร้อนของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเรือนไทยทรงปั้นหยาสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง
15.00 น. ขอเชิญลงเล่นน้ำทะเลชะอำให้สนุกตามอัธยาศัย นำคณะเดินทางกลับบ้านเรา บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารในเส้นทาง (6)
 
วันที่สี่ เวลาประมาณ 06.00 น. เดินทางถึง ....................................โดยสวัสดิภาพ
 
 
   
 
 
ซื้อแพ็คเก็จนี้   โทร : 042 - 221048, 089 - 7102252, 084-5179901